หน้าหลัก
นายธีรเดช  นรัตถรักษา
ประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ

นายพรนริน  ภูครองหิน
รองประธาน ฯ

นายกฤษากร สว่างอารมณ์
เลขานุการ ฯ
 
นางละเอียด  ศรีล้อม
เหรัญญิก
 
นายธรรมนูญ  หินคำ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
 
นายสมส่วน  สาสิม
หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน
 
นางนงค์นภัส  สุขทองสา
หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ
 

นายเกษม  ศักดิ์เรืองพล
หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง
 
นายพิศิษฐ์  รุ่งเรือง
หัวหน้ากลุ่มกีฬา
 
นายสมเกียรติ  วรรณสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์
 
นายกฤษดา  ลาพิมล
กรรมการตัวแทนภาคเหนือ
 
นางประไพรี  ปี่เงิน
กรรมการตัวแทนภาคกลาง
 
นายสถิต  แก้วมรกต
กรรมการตัวแทนภาคใต้
 
นายจรัสศิ์  จรัสแสงไพบูลย์
กรรมการตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
นายกฤตผล  โกศลจิตร 
กรรมการตัวแทนภาคตะวันออก
ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 นายธีรเดช  นรัตถรักษา ประธานคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมาย ระดับกลางรุ่นที่ ๒
ยื่น ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพนิติกร ต่อ ท่านอาจารย์วันชัย  สอนศิริ เพื่อพิจารณานำเรื่องพิจารณาต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อผลักดันออกกฎหมาย ดังกล่าวเพื่อวิชาชีพของเรา
     
     
     
     
     
     
     
กลุ่มเฟสรุ่น  https://www.facebook.com/groups/locallawyers2/      ไว้เพื่อติดต่อเฉพะาะเราก่อน ค่อยขยายผล

ไลน์กลุ่มรวมรุ่น  http://line.me/R/ti/g/D0OJSPvG7H

 
 
http://www.nitikon.com
 

เกี่ยวกับเรา


กระดานถามตอบ


ข่าวและบทความ


Gallery รูปภาพ


ติดต่อเรา